ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักตะแบก ๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักตะแบก ๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงฉวี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงฉวี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแลสวนสาธารณะ รอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ระยะที่ ๑, ระยะที่ ๒, ระยะที่ ๓

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแลสวนสาธารณะ รอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ระยะที่ ๑, ระยะที่ ๒, ระยะที่ ๓ และสวนสาธารณะรอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

0

ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตำบลโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตำบลโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยนางเบียบ หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกา์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยนางเบียบ หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกา์ (e-bidding)

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักซอยนางซิค เชื่อมถนนสายต่อ หมู่ที่8 ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค (e-bidding)

Posted by:

0

ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และคอนกรีตกั้นตลิ่งพัง ซอยบุญสมทบ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Posted by:

File

0

ประกาศเทศบาลตำบลโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามสบายเลิฟ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามสบายเลิฟ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

ประกาศเทศบาลตำบลโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา ซอยอาปา หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา ซอยอาปา หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
Page 1 of 9 12345...»