ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกาศไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คั้งที่ 2

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกาศไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คั้งที่ 2

0