ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และดาดคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง ซอยบุญสมทบ หมู่ที่ ๗ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

Add a Comment


four × 1 =