ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแลสวนสาธารณะ รอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ระยะที่ ๑, ระยะที่ ๒, ระยะที่ ๓

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแลสวนสาธารณะ รอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ระยะที่ ๑, ระยะที่ ๒, ระยะที่ ๓ และสวนสาธารณะรอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

0