ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สนับสนุนรถฉีดพ่นโดย บริษัท โอ.ซี.อาร์ จำกัด สาขาชลบุรี ฉีดพ่นบริเวณพื้นที่ตำบลโป่ง

Posted by:

วันที่ 8 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลโป่ง นำโดย คณะผู้บริหาร นายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง นายอนุชา เพียรใจ นายสุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และงานเทศกิจ ทีมงานบริษัท โอ.ซี.อาร์. จำกัด สาขาชลบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สนับสนุนรถฉีดพ่นโดย บริษัท โอ.ซี.อาร์ จำกัด สาขาชลบุรี ฉีดพ่นบริเวณพื้นที่ตำบลโป่ง
เทศบาลฯต้องขอขอบคุณทางบริษัท ซี.โอ.อาร์. จำกัด สาขาชลบุรี ที่สนับสนุนรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้ด้วยค่ะ
#ปราบโควิด19
#เราจะสู้ไปด้วยกัน

0