วันที่ 20 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลโป่งจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน

Posted by:

วันที่ 20 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลโป่งจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน นำโดย คณะผู้บริหาร นายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง นายอนุชา เพียรใจ นายสุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล มอบสิ่งของให้กับผู้พิการ ติดตามอาการ เยี่ยมเยียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลโป่งต่อไป

0