กิจกรรมรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการประจำเดือน

Posted by:

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
– กิจกรรมรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการประจำเดือน
– บริษัทสุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด จัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ได้สนับสนุนและมอบเสื้อให้กับ นายวิเชียร หมอยาไทย ประธานชมรมผู้สูงอายุ เพื่อแจกให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลโป่งที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง

0