ชื่อติดต่อ                                                                                โทรศัพท์

1.  ติดต่อสำนักงาน                                      โทรศัพท์ : 038-078-953           โทรสาร : 038-078-888

2.  สายตรงนายกฯ                                       โทรศัพท์ : 038-078-953           โทรสาร : 038-078-888

3.  รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และการทุจริต       โทรศัพท์ : 038-078-953           โทรสาร : 038-078-888

4.  สอบถามข้อมูลข่าวสาร                            โทรศัพท์ : 038-078-953           โทรสาร : 038-078-888